Svetový deň komunikácie: „Počúvať ušami srdca“

(Vatikán, 28. januára 2022) – V pondelok 24. januára, pri príležitosti sviatku sv. Františka Saleského, patróna novinárov, Tlačová kancelária Svätej stolice zverejnila Posolstvo Svätého Otca Františka k 56. svetovému dňu komunikácie, ktorý sa tento rok bude sláviť 29. mája 2022 s mottom: „Počúvať ušami srdca“.

Po minuloročnom posolstve, v ktorom „sme uvažovali nad nutnosťou ísť a vidieť“, objaviť realitu a vedieť ju vyrozprávať, vychádzajúc zo zážitku z udalostí a zo stretnutia s ľuďmi, sa tento rok pápež zameral na sloveso „počúvať“.

Pápež začal svoju úvahu vysvetlením, že počúvanie „podstatne súvisí so vzťahom dialógu medzi Bohom a ľudstvom. 'Shema' Israel – Počúvaj, Izrael' (Dt 6,4), začiatok prvého prikázania Tóry, sa v Biblii opakuje stále dokola až do tej miery, že svätý Pavol potvrdí, že ´viera pochádza z počutia'.“

Ak je teda počúvanie srdca vzťahom, potom zameranie našej pozornosti na to, „koho počúvame, čo počúvame, ako počúvame“, je rozhodujúcim prvkom, ktorý nám umožňuje rásť v umení komunikovať.

Pápež potom upresňuje, že počúvanie je „podmienkou dobrej komunikácie“. A zoči-voči mnohým situáciám verejného života, v ktorých namiesto dialógu „hovoríme pre seba“, alebo každodenného života, kedy jednoducho čakáme, „že ten druhý dorozpráva, aby sme mu vnútili náš pohľad na vec“, pápež navrhuje cnosť trpezlivosti „spolu so schopnosťou nechať sa prekvapiť pravdou, hoci len zlomkom pravdy, v osobe, ktorú počúvame“.

Pápež teda po tom, čo povzbudil a pochválil novinárov, ktorí si nakláňajú ucho, aby počúvali do hĺbky, najmä pokiaľ ide o sociálne problémy a javy, ako je fenomén migrácie, vyzval celú Cirkev, aby sa navzájom počúvala.

„Musíme počúvať Božími ušami, ak chceme byť schopní hovoriť Jeho Slovom,“ hovorí František, citujúc protestantského teológa Dietricha Bonhoeffera; a o to viac na ceste, akou je súčasná synodálna cesta, po ktorej Svätý Otec vedie Cirkev.

Kompletné posolstvo Svätého Otca je dostupné vo viacerých jazykoch na webovej stránke vatikánskej tlačovej kancelárie. V slovenčine bude uverejnené na www.kbs.sk v sekcii dokumenty pápežov. Správu s niektorými časťami príhovoru v slovenčine vydal aj portál vaticannews.va.

OnMisdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.