Sviatok bl. Titusa Zemana oslávili Mamateykári spolu s otcom biskupom Zvolenským

(Bratislava, 12. januára 2024) – Liturgická spomienka na bl. Titusa Zemana 8. januára je na bratislavskej Mamateyke spojená s výročím založenia farnosti. Pri tejto príležitosti bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský povzbudil miestnych veriacich a vyzval ich k modlitbe.

Otec arcibiskup v homílii vyzdvihol bl. Titusa ako duchovného lídra. Tiež pripomenul jeho život obety a lásky za duchovné povolania. Svätú omšu zo slávnosti mučeníka hudobne obohatil spevom mládežnícky zbor.

„Počas slávnosti bolo cítiť rodinnú atmosféru a spontánnosť. Mladí miništrovali, čítali na slávnosti ako lektori a na záver ďakovali otcovi arcibiskupovi,“ priblížila atmosféru saleziánka Dagmara Čepelová. Mons. Stanislav Zvolenský na záver vyzval veriacich z farnosti k modlitbám za duchovné povolania.

Zdroj: mamateyka.sk, foto: Vladimír Škuta

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.