Sviatok Nepoškvrnenej je dňom radosti pre celú saleziánsku rodinu

(Bratislava, 8. decembra 2023) – Panna Mária je už od čias dona Bosca našou sprievodkyňou a ochrankyňou a veríme, že sa špeciálne prihovára za celú saleziánsku rodinu.

Sviatok jej Nepoškvrneného počatia mal don Bosco v osobitnej úcte a je krásnou symbolikou, že práve tento deň sa považuje za narodeninový deň oratórií. Práve 8. decembra sa don Bosco stretol v Turíne s Bartolomeom Garellim. Zdravas, ktorý sa spolu pomodlili s veľkou vierou, bol semiačkom diela oratória, ktoré prinieslo bohaté plody. Okrem iného v podobe mnohých kňazských povolaní, ale aj povolaní pre práve rodiacu sa saleziánsku kongregáciu.

Decembrový Titusday pripadol tento rok na rovnaký deň ako sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Veríme, že s dvoma takýmito silnými orodovníkmi sa nám spoločne podarí vyprosiť množstvo nových povolaní. Budeme sa na tento úmysel modliť vo farnosti Trnavá Hora, v Banskobystrickej diecéze, u otca Andreja Darma.

Priamy prenos môžete sledovať na youtube.com/@spolocenstvofarnostith alebo youtube.com/@saleziani.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.