Synoda, kard. Sturla SDB: mladých priblížime k Ježišovi cez evanjelium

(ANS, Rím 11. októbra 2018) – „Ježiš stále fascinuje, v miere nakoľko ho skutočne stretneme,“ preto treba vytvárať k mladým most a približovať im evanjelium. „Aby mohli brať evanjelium do rúk a v ňom Pána viac objavovať.“ Povedal k téme Synody o mladých salezián kardinál Daniel Fernando Sturla, arcibiskup Montevidea v Uruguaji. Rozhovor priniesla španielska redakcia VaticanNews.

2018 10 16 synoda sturla

– V rámci juženj Ameriky je Uruguaj typický svojou silnou sekularizáciou (iba 43% sú katolíci). Aká je situácia a očakávania vašich mladých?

Uruguajskí mladí, ktorí sú životom Cirkvi, prežívajú v tomto čase silný misionársky impulz. Pretože Cirkev v Uruguaji a osobitne v hlavnom meste Montevideo má misijného ducha, čiže sa cíti povinná vychádzať zo seba a hlásať. Chystáme veľkú misiu na veľkonočné obdobie budúci rok… Sú tu potom mladí, ktorí nie sú v Cirkvi, oni majú inú skúsenosť: niektorí uvažujú odísť z krajiny, a žiaľ, je ich veľa, iní žijú v dramatických situáciách v drogovej závislosti, kponorení v kriminalite… Toto vytvára sériu ťažkostí a podmieňuje to tým pádom aj rôzne typy očakávaní mladých.

– Eminencia, vy ste priniesli na Synodu jeden osobitný argument, otázku. K akej téme?

O vnútornej slobode. Hovoríme o sprevádzaní a zdá sa mi ako veľmi dôležité podčiarknuť tento prvok z Instrumentum laboris. V dokumente, s ktorým pracujeme, sa hovorí veľa o slobode, o svedomí. Zdá sa mit to veľmi dôležité: každá osoba musí byť slobodná a mať vnútornú slobodu. Cvičenie sa v tomto smere nám pomáha zvíťaziť nad každým zneužívaním.

– Čo poviete dnešnému mladému človeku, ak ho chcete priblížiť k Ježišovi?

Skúsil by som mu „predstaviť“ Ježiša Krista, lebo Ježiš stále fascinuje, v miere nakoľko ho skutočne stretneme. Takže tu treba „stavať mosty“. V evanjeliu je postava Andreja, brata Šimona Petra, ktorý stretol Ježiša. Bežal za svojim bratom, aby mu povedal: „Našli sme Mesiáša“. A čo urobí? Privedie ho k Ježišovi a Ježiš stretá Šimona, ktorého nazve Peter. Takže, som presvedčený, že dnes je témou priblížiť mladých k Ježišovi a preto stretnutie s evanjeliom, so Slovom, je veľmii dôležité; aby mohli čítať evanjelium, vziať evanjelium do rúk a objaviť Pána ešte viac.

Zdroj: ANS/Vatican Media-Griselda Mutual, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.