Synoda o mladých je kľúčovým momentom, Duch Svätý nás robí schopnými snívať

(ANS, Rím 11. októbra 2018) – Informačný portál Saleziánskej spoločnosti, ANS, priniesol v rubrike editoriál nasledujúci text.

2018 10 11 ans synoda

Synoda biskupov sa koná v neľahkom a otvorene nepriaznivom kontexte pre Cirkev, uprostred napätí, nevery, poklesu povolaní a otvoreného odporu k učeniu Cirkvi o dôležitých témach ako sú právo na život a úloha kresťanskej viery v sociálnom prostredí a v ľudských právach. Na druhej strane, napriek komplexným okolnostiam, ktoré akoby obklopujú túto udalosť, znakom spoločenstva a nádeje je prítomnosť dvoch biskupov z Číny, ktorí sa môžu prvý raz zúčastniť na Synode.

Cirkev si je vedomá, že svet mladých sa radikálne zmenil: mladí dnes žijú v globalizovanom svete, prepojení na sociálnych sieťach, vo vzťahoch ale i v utrpení a v protirečeniach. Mladí vysielajú jasné posolstvo: „Je pre nás ťažké spájať náš rast, našu cestu k dospelosti a náboženskú skúsenosť.“

Cirkev tiež vie, že bez sily mladých stratí svoju schopnosť entuziazmu a sily. Bez strachu o preháňanie, táto Synoda je kľúčovým momentom pre Cirkev. Pápež hovorí: „Táto Synoda má príležitosť, úlohu a povinnosť byť znakom Cirkvi, ktorá má naozaj postoj počúvania, dovolí, aby sa jej dotýkali naliehavé potreby tých, ktorých stretá, a nemá vždy vopred pripravené odpovede.“ Tu je v hre – tvrdí pápež – prorocká úloha Cirkvi zoči-voči novým generáciám: „Cirkev, ktorá nepočúva, sa ukazuje ako uzavretá novosti, uzavretá pred Božími prekvapeniami, a nemôže sa stať vierohodnou najmä pre mladých, ktorí sa potom od nej nevyhnutne vzdialia, než by sa priblížili.“

V tejto atmosfére dialógu pápež pozval synodálnych otcov nenechať sa „udusiť a zdrviť prorokmi kalamít a nešťastí“ alebo vlastnými „limitmi, chybami a hriechmi“, ale byť v stave „nájsť priestor pre rozhorenie srdca a rozlíšenie ciest Ducha“.

Táto Synoda je pre saleziánsku rodinu míľnikom, lebo mieri na jadro našej charizmy a istotne ponúkne prvky, ktoré nám pomôžu rozlišovať nové spôsoby a cesty v službe mladým.

Usmernenia pápeža v otváracom príhovore Synody sú inšpiráciou aj na začatie našej cesty kapitulného rozlišovania v počúvaní mladých a pri odpovedaní na otázku 28. generálnej kapituly: „Akí saleziáni pre dnešných mladých?“

Ako povedal pápež, viac než inokedy sú nevyhnutné „zápal a evanjeliové nadšenie, ktoré vzbudzujú zápal a nadšenie pre Ježiša. Pamäť, ktorá môže prebudiť a obnoviť v nás schopnosť snívať a dúfať. Lebo vieme, že naši mladí budú schopní proroctiev a vízií v miere, v akej my, už dospelí alebo starí, sme schopní snívať a tak ich navnadiť, podeliť sa o sny a nádeje, ktoré nosíme v srdci.“

 


 

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.