Taliansko – Na otvorení trojročia prípravy boli aj Slováci

(ANS, Colle don Bosco 23. augusta 2011) – V rodisku dona Bosca, na mieste, kde sa narodil, sa 16. augusta začalo trojročie prípravy na 200-vku jeho narodenia (1815-2015)..Hlavný predstavený spolu s asi stovkou koncelebrantov zišli najprv do dolnej baziliky a na mieste, kde stál domček Cascina Biglione, v ktorom sa 16. augusta 1815 narodil Giovanni Melchiorre Bosco, sa poklonili jeho relikvii. Nasledovala slávnostná eucharistia v hornej bazilike. Medzi koncelebrantmi boli saleziáni z rôznych krajín, medzi nimi aj Slováci, Indovia, Poliaci, Číľania, Španieli. Spoločne tak tvorili sprítomnenie rozšírenia diela dona Bosca do celého sveta. V bazilike boli aj mladí zo Slovenska, pútnici smerom do Madridu, rovnako ako napr. aj ich rovesníci z Litvy.Don Pascual Chávez, hlavný predstavený saleziánov, v homílii zdôraznil, že trojročie prípravy je pozvaním ku skutočnému hlbokému saleziánskemu obráteniu sa, aby tak mohol pokračovať sen dona Bosca, ktorý je snom Božím. Príprava má byť nie nostalgickým návratom do minulosti, ale kráčaním do budúcnosti, aby sme privítali rok 2015 s efektívnym návratom ku donovi Boscovi. „Považujem za prozreteľnostné, že sa tento dnešný deň nachádza medzi sviatkom Nanebovzatia Panny Márie a Svetovými dňami mládeže, kde budú zhromaždené tisícky mladých z celého sveta,“ povedal don Chávez. Po homílii si prítomní saleziáni pred hlavným predstaveným obnovili svoju rehoľnú profesiu a po obrade svätého prijímania prítomní rodičia saleziánov zverili povolania svojich synov Panne Márii.Popoludní, keď už hlavný predstavený a jeho vikár pokračovali na ceste do Madridu, oslava otvorenia prípravy na 200-vku narodenia dona Bosca pokračovala v jeho rodisku požehnaním detí, ktoré vykonal rektor baziliky don Sergio Pellini.

110823_ans_200db_2.jpg110823_ans_200db_1.jpg

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.