Taliansky prezident navštívil Baziliku Panny Márie Pomocnice v Turíne

(Turín, Taliansko, 15. mája 2015) – Včera, 14. mája o 17:45, navštívil taliansky prezident Sergio Mattarella Baziliku Márie Pomocnice kresťanov v Turíne. Privítali ho vikár hlavného predstaveného don Francesco Cereda a predstavený saleziánov v Piemonte a Valle d'Aosta, don Enrico Stasi.

Prezidenta sprevádzali pri návšteve oltára s urnou dona Bosca, kde strávil chvíľu v osobnej modlitbe a položil tam veniec. Nasledovalo stretnutie a oficiálne pozdravenie mladých ľudí na nádvorí baziliky.

Don Stasi povedal: „Sme poctení, že v roku slávností a osláv, v ktorom si pripomíname nášho milovaného svätca, privítame prezidenta Mattarellu na miestach, kde don Bosco realizoval svoj sen, kde založil kongregáciu a pomáhal mladým ľuďom stať sa protagonistami svojej budúcnosti. Ďakujeme prezidentovi za to, že opakovane zdôrazňuje dôležitosť mladých v našej spoločnosti, že často hovorí, že bez nich nemôžeme nič urobiť a že mladí ľudia „musia byť súčasťou systému ako protagonisti“.“

2015 05 15 ANS prezident2

2015 05 15 ANS prezident1

ANS, tl

Ilustračné foto: ANS

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.