Tanzánia – nové dobrovoľnícke miesto

V tomto roku sme prvýkrát vyslali našich dobrovoľníkov do Tanzánie, do hlavného mesta, Dodomy. Stalo sa tak vďaka tomu, že dve dobrovoľníčky, ktoré mali ísť do Angoly, nedostali víza. A keďže sme boli na pracovnej návšteve v Tanzánii, kde rozvíjame niekoľko projektov a zároveň je Tanzánia súčasťou tej istej Východoafrickej saleziánskej provincie, s ktorou už dlhodobo spolupracujeme v Keni a Južnom Sudáne, bola to bezpečná voľba.

Sú to Mária Mazánová z Veľkého Krtíša a Mária Staselová z Čimhovej na Orave. Aby si ich žiaci odlíšili, začali ich volať Mária Mkubwa a Mária Mdoga, čo je zo swahilčiny. Obe učia v saleziánskej škole v Dodome. Mária S. matematiku a Mária M. angličtinu. V triedach mávajú okolo 100 žiakov. Tiež majú doučovanie pre tých, ktorí by chceli vedieť viac.

Veľkou výzvou je pre nich denný režim. Žiaci, ktorí sú tam na internáte, spávajú okolo 5 hodín. Nie kvôli diskotékam, ale kvôli neustálemu školskému programu. Stravy je dosť, čo do množstva a zároveň je aj bezpečná – to znamená riadne uvarená alebo prepečená. Ale aj tak si európsky žalúdok na ňu potrebuje zvyknúť. Popri škole je veľa voľnočasových aktivít, hlavne športových, ale aj modlitbových a kultúrnych.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.