Tehlička 2015: Bez vzdelania sú bezbranné

(Bratislava, 16. januára 2015) – Počas krízy sú to vždy deti, ktoré patria medzi najzraniteľnejšie skupiny. Nie je to inak ani v Stredoafrickej republike (SAR).Po vojensko-politickom konflikte tam zostali tisíce detí opustené na ulici. Odchádzajú predčasne zo školy. Musia uživiť seba, svoje rodiny, prepadávajú drogám, banditizmu, alebo prostitúcii. Stávajú sa deťmi ulice.

Návrat do školy a základné vzdelanie spojené s praktickými zručnosťami je presne to, čo ich môže zachrániť. Momentálne sú však mnohé triedy a ich vybavenie zničené. Vyučovanie prebieha v provizórnych triedach, často pod holým nebom. Žiaci trpia absolútnym nedostatkom učebných pomôcok, kníh a zošitov. Nedostatočné kapacity tried nedokážu prijať všetkých žiakov.

Pomôžte deťom ulice v Stredoafrickej republike spolu so saleziánskym občianskym združením SAVIO počas 10. jubilejného ročníka celoslovenskej verejnej zbierky Tehlička od 17. februára do 4. apríla 2015. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na vybavenie tried lavicami, kúpu kníh a školských pomôcok či podporu vzdelávacích, voľnočasových i športových aktivít. SAVIO o. z. spolu so saleziánskou komunitou v SAR zabezpečí, aby deti ulice mohli postupovať v školskom vzdelávaní čo najdlhšie.

Tím združenia SAVIO pre Vás vytvoril sprievodné materiály a aktivity, ktorými nielen pomôžete druhým, ale aj prežijete pôst úplne inak. Ak ste škola, stredisko, spoločenstvo alebo skupina, registrujte sa cez tento formulár. Rodiny a stretká si môžu vyžiadať podporné materiály TU.

SAVIO o. z. Vás aj tento rok pozýva pomôcť deťom ulice.

Tím SAVIO o. z.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.