Tehlička ide do ulíc

(Bratislava, 7. apríla 2017) – Po návšteve Davida Tulimelliho SDB z vojnového Južného Sudánu a jeho prednáškach po Slovensku ide verejná zbierka Tehlička do ulíc od 6. do 19. apríla 2017.

Tím občianskeho združenia SAVIO a zapojené saleziánske strediská či spriatelené školy chcú spoločne pomôcť deťom a mladým z utečeneckého tábora pre vnútorné vysídlené osoby v Gumbo – Juba, Južný Sudán. Vyjdú preto s verejnou zbierkou Tehlička do ulíc. Stretnúť ich môžete v Bratislave, Čadci, Košiciach, Levoči, Pohronskej Polhore, Prešove, Prievidzi, Rožňave, Ružomberku. Prenosné pokladničky budú označené hlavným vizuálom kampane ku zbierke. Na požiadanie Vám ukážu povolenie verejnej zbierky MV SR. Tiež od nich môžete dostať jednoduchý informačný leták.

Občianska vojna v Južnom Sudáne núti tisíce ľudí stať sa utečencami vo vlastnej krajine. Deti a mladí dennodenne čelia ťažkej realite vojny. Občiansky konflikt v ich krajine trvá už od roku 2013. Doposiaľ zahynulo takmer 70 000 ľudí. V dôsledku bojov bolo vysídlených 2,3 milióna ľudí. Znásilnenia, vraždy a systematické ničenie sú bežnou súčasťou života, situácia v oblasti ľudských práv patrí k najhorším na svete. Aj deti skúšané vojnou môžu mať budúcnosť. Za vyzbierané finančné prostriedky zabezpečíme učebnice a školské pomôcky potrebné na vzdelávacie programy a voľnočasové aktivity pre viac ako 4000 detí, a tiež uniformy, jedlo a hygienické balíčky pre najchudobnejšie z nich.

Do Tehličky je možné zapojiť sa aj darovaním onlinezdieľaním výzvy na sociálnych sieťach.  Okrem toho je možné prispieť vkladom či prevodom finančného daru na číslo účtu IBAN: SK6911000000002620852641

SAVIO o.z. od roku 2005 saleziánskym štýlom vytvára priestor pre solidaritu s chudobnými a skvalitňuje život mladých v menej rozvinutých krajinách. Prostredníctvom projektov, zbierok a práce dobrovoľníkov pomáhame ľuďom v neľahkej životnej situácii. SAVIO vytvára priestor pre aktívne šírenie dobra.

2017 04 07 tehlicka v uliciach

Informovala Zuzana Suchová, SAVIO o.z.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.