Telocvičňa ožila na počesť dona Bosca

(Košice, 9. apríl 2013) – Prvý streetballový turnaj v saleziánskom stredisku na Troch hôrkach v Košiciach sa uskutočnil ako príprava na príchod relikvií turínskeho svätca.

V piatok 5. marca sa okrem mládežníckej svätej omše a večernej čajovne dialo v stredisku aj niečo výnimočné. Na počesť dona Bosca saleziáni a animátori z Troch hôrok zorganizovali streetballový turnaj. Zúčastnilo sa na ňom deväť tímov, z ktorých mnohí hráči nie sú pravidelnými návštevníkmi strediska a svojou účasťou súťaž obohatili a zdvihli hernú úroveň nad očakávania.

Táto forma aktívneho oddychu je len jedným zo spôsobom, akým sa Tri hôrky snažia pripraviť na príchod relikvií zakladateľa saleziánov. Na život dona Bosca boli zamerané dva veľkonočné výlety, stretká a stredisková „pokladovka“ pre chlapcov. Budúci piatok čaká na mladých v čajovni video-stop súťaž spojená so sledovaním filmu Don Bosco, spoločné dievčenské stretko a v sobotu večer bude prebiehať konať v kaplnke animovaná modlitba. Samotné relikvie budú na Troch hôrkach v nedeľu od 13:00 do 16:00.

  Informoval: Ján Tomaštík

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.