Témou konferencie na Inštitúte sv. Jána Bosca bola posledná pápežská exhortácia

(Žilina, 19. decembra 2016) – Inštitút sv. Jána Bosca v Žiline usporiadal 7. decembra konferenciu s názvom Výzvy synody o rodine pre pomáhajúce profesie. Študentom a širokej verejnosti predstavili exhortáciu Amoris laetitia od pápeža Františka.

V rámci prednášok vystúpili odborníci z viacerých oblastí sociálnej práce, ale aj iných oblastí, ktoré sa venujú rodine či teológii. O láske v rodine, ktorá je ústredným posolstvom exhortácie, prednášali nie len odborníci zo Slovenska, ale aj hostia z Poľska a Českej republiky.

K samotnej konferencii sa vyjadril aj jeden z účastníkov: „Aj napriek nepriazni počasia a problémom spojeným s príchodom zahraničných hostí sa celá konferencia uskutočnila na solídnej úrovni a mňa osobne veľmi obohatila. Veľmi zaujímavé bolo počúvať pána profesora Tkáča, ktorý má poznatky z praxe a je v tejto oblasti slovenskou špičkou.“

Informoval: Lukáš Závodník SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.