Témou tohtoročného miništrantského tábora Tymian budú hrdinovia z Valdocca

(Ružomberok, 12. mája 2015) – Úspešný formačný projekt pre miništrantov – letný tábor Tymian – sa tento rok uskutoční už po 18-ty krát. Tábor sa bude konať v čase od 20.-26.7.2015 v rekreačnom zariadení Škútovky pri Ružomberku.

Jeho cieľom je pomoc pri formácii mladých miništrantov z celého Slovenska. Okrem duchovného programu na tému "Hrdinovia z Valdocca" čakajú na účastníkov súťaže, šport a iné dobrodružné hry. Celý tábor sa bude niesť v duchu osláv dvojstého výročia narodenia dona Bosca.

Ďalšie informácie nájdete na facebooku alebo na www.ministranti.sk. Kontaktná osoba: don Jozef Luscoň SDB: e-mail: ministranti.sk@gmail.com., lusko@sdb.sk.

Informoval: Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.