Teológia pre mladých: Pán posiela mladých nad naše očakávania

(Badín, 1. decembra 2022) – Posledný novembrový víkend sa už po štvrtykrát otvorili brány Teológie pre mladých. Jedinečný kurz, ktorý ponúkaju bratia saleziáni a sestry saleziánky, oslovuje mladých, ktorí svoju kresťanskú formáciu nepokladajú za skončenú sviatosťou birmovania.

Hľadajúci, diskutujúci, nezištne slúžiaci aj ťažko pracujúci, či iba statočne študujúci mladí ľudia si nájdu čas aj na prehĺbenie svojich poznatkov vo viere. Prostredie domu Xaver v Badíne výrazne napomáha aj dôstojnej modlitbe,  klasickej saleziánskej rekreácii a mnohorakým aktivitám na budovanie spoločenstva.

Ako sa vyjadril jeden z lídrov kurzu don Vlado Peregrim: „Každý rok očakávame, koľko účastníkov sa prihlási. Aj tentoraz sme zistili, že Pán posiela mladých nad naše očakávania – čo do počtu aj čo do kvality. Je to pre nás v core tíme veľká a zodpovedná výzva.“

Účastníci prvého kurzu v školskom roku 2022/23.

Peter Ondrej, SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.