Teológia pre mladých. Prvý školský rok za nami

(Belušské Slatiny, 3. júna 2019) – Prvý júnový víkend sa pre skupinu 19 mladých ľudí opäť niesol v znamení teológie. Neakademické vzdelávanie v oblasti teológie, ktoré ponúka slovenská provincia Saleziánov dona Bosca a sestier FMA, pokračovalo tretím víkendovým kurzom v Rodinkove. Hlavnou témou bola teologická antropológia.

Spojovacím bodom jednotlivých prednášok sa stal veľkonočný paškál. Pomocou symbolov, ktoré sú na ňom vyobrazené, previedli lektori mladých teológov dejinami spásy, ale aj osobnými dejinami človeka. Priestor medzi prednáškami bol vyplnený živou debatou a keďže nielen z teológie žije človek, počas poobedia viacerí vybehli preskúmať okolitú prírodu.

Večer sa spoločnými priestormi niesol spev. Po krátkom nácviku s Pavlom Piatrovom SDB, hosťom tohto víkendu, sa všetci premiestnili do kaplnky na spoločné slávenie turíčnej vigílie. „Sobotňajšia turíčna vigília mala pre mňa špeciálne čaro. Božie slovo, spev, atmosféra, sviečky, hudba… niečo ako malá VIP veľkonočná vigília v kruhu malého spoločenstva,“ opísal svoje dojmy Filip Morjak.

Nedeľa sa od predchádzajúcich stretnutí líšila. Namiesto čítania textov od cirkevných otcov, účastníci tentokrát, v duchu sobotňajších prednášok, modelovali symbol ľudskosti. Radostnú atmosféru, ktorá sprevádzala celý kurz, zavŕšila nedeľná svätá omša. Mladí sa už teraz tešia na pokračovanie kurzu v podobe "letnej školy", ktorá sa uskutoční na začiatku septembra.

Informovala: Alexandra Kubovová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.