Teologická fakulta oslavuje 75 rokov a osobnosť don Quadria

(Turín, 14. novembra 2012) Teologická fakulta Saleziánskej pápežskej univerzity (UPS) oslavuje 75. výročie svojho založenia, a to práve v Turíne, kde na jeseň roku 1937 Svätá Stolica schválila prvý teologický inštitút Saleziánskej kongregácie. V Turíne na Crocette sa na svoju apoštolskú službu pripravovali stovky spolubratov z celého sveta, a to aj osobnosti ako don Juan Vecchi (8. nástupca don Bosca), kardináli Joseph Zen, Alfons Mária Stickler či súčasný štátny sekretár Vatikánu kardinál Tarcisio Bertone, ktorý sa osobne zúčastnil tejto slávnosti. Toto stretnutie malo za cieľ okrem pripomenutia si výročia fakulty aj prezentovanie jedného z jej najväčších profesorov, ctihodného don Quadria, ktorý bude čoskoro blahorečený a ktorého telesné pozostatky boli pri tejto príležitosti umiestnené vo verejnej kaplnke inštitútu. Don Quadrio sa narodil v roku 1921, bol docentom dogmatickej teológie a dekanom fakulty v rokoch 1954-1959. Študenti ho mali veľmi radi pre jeho zrozumiteľné a hlboké prednášky a obdivovali jeho ľudskosť a otcovskú dobrotu. Bol skutočným modelom svätého teológa a formátora. Zomrel po trojročnom zápase s leukémiou v roku 1963. Známych je jeho päť rád, ktoré ako list odovzdával spolubratom deň pred ich kňazskou vysviackou:

1. Omša nech je slnkom tvojho dňa. Usiluj sa ju pochopiť, vychutnať a žiť. Nezabudni, že najlepšia svätá omša je tá, ktorá je najlepšie pripravená. Sláv každú svätú omšu ako keby bola prvá a posledná v tvojom živote…2. Svätý breviár je najlepším teplomerom tvojho kňazského zápalu…3. Pravidelná a dobre pripravená spoveď zachráni tvoje kňazstvo od povrchnosti, ilúzii, vlažnosti a katastrofy… 4. Buď zapálený len pre duše. Si kňazom kvôli nim, nie kvôli sebe. Buď vždy, všade a so všetkými skutočným kňazom, a to nie len pri oltári a v spovednici, ale aj za katedrou, na ihrisku, na ulici…5. Láska nech je dušou a štýlom tvojho kňazského života. Buď ku všetkým vždy láskavý a slušný. Nech každý, kto za tebou príde, vidí v tebe predĺženú žijúcu „benignitas et humanitas“ (dobrotu a ľudskosť) nášho Spasiteľa. Buď „ako On“…

2012_11_14_vyrocie.jpg

2012_11_14_vyrocie1.jpg

2012_11_14_vyrocie_2.jpg

Text:    Peter Štellmach SDBFoto:     Marcin Wosiek SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.