Tím Mládež ASC uvažoval nad výzvami pastorácie mládeže

(Poluvsie, 19. marca 2019) – Druhý marcový víkend sa na chate v Poluvsí pri Žiline stretlo deväť spolupracovníkov z celého Slovenska. Spoločne sa spoznávali na workshope s legom a uvažovali o spôsoboch a aktivitách, čo možno robiť v rámci spolupracovníckej pastorácie mládeže.

"Z diskusií o hľadania zmyslu tímu sa ukazuje najväčšia potreba smerom do vnútra Združenia s provokatívnou otázkou, či sme nositeľmi radosti spolupracovníctva," povedal člen tímu. Jedným z výstupov stretnutia je pomenovanie primárnych cieľových skupín, pre ktoré chce tím mládeže ASC ďalej pracovať a rozvíjať aktivity. Ide o mladé (ASC) rodiny, mladých/nových ASC a nové povolania, starších ASC. Pre každú oblasť si spolupracovníci pomenovali zopár aktivít. "Veríme, že niečo z toho sa nám aj podarí s Božou pomocou zrealizovať," uzatvárajú spolupracovníci.

Zdroj: www.ascslovakia.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.