Tirocinanti si vymenili zážitky a skúsenosti

(Poluvsie, 4. decembra 2015) – Po dvoch rokoch sa v slovenskej saleziánskej provincii opäť uskutočnilo stretnutie tirocinantov. Päť mladých saleziánov sa v dňoch 30.11. až 2.12. stretlo na chate v Poluvsí, aby sa zdieľali o svojich nových skúsenostiach a nechali sa inšpirovať pre ďalšiu pastoračnú činnosť.

Stretnutie sa začalo v pondelok večer svätou omšou a pokračovalo večerou a rozhovormi v neformálnej atmosfére. „V utorok tirocinantov navštívil don Jozef Kabina, ktorý mal pre nich pripravenú prednášku o saleziánskej spiritualite, najmä o preventívnom systéme chápanom ako životný štýl,“ povedal don Jozef Skala, provinciálny delegát pre formáciu, pod ktorého vedením sa stretnutie uskutočnilo. Rozprávanie o živote v jednotlivých komunitách spolu s prezentáciou fotografií, ktoré bolo naplánované na podvečer, sa napokon natiahlo až do neskorých večerných hodín. Záverečný deň stretnutia svojou návštevou spestril provinciálny radca pre pastoráciu mládeže, don Pavol Degro. Mladým spolubratom predstavil najnovší dokument kongregácie o saleziánskej práci s mládežou.

Prvé formačné stretnutie pre aktuálnu skupinu tirocinantov sa skončilo spoločným obedom, po ktorom sa jeho účastníci rozišli do svojich komunít, aby to, čo načerpali, využili v práci medzi mladými, ktorí sú im zverení.

Daniel Holúbek

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.