Tirocinanti z Česka a Slovenska sa na júnovom stretnutí venovali aj téme duchovného otcovstva

(Vrbové, 13. júna 2023) – V dňoch 6. – 8. júna sa uskutočnilo pravidelné polročné stretnutie mladých saleziánov – tirocinantov zo Slovenska a Česka. Podujatie sprevádzané delegátom pre formáciu donom Pavlom Drškom prebiehalo v dome sv. Norberta vo Vrbovom, ktorý spravujú sestry premonštrátky. Okrem šiestich saleziánov bol jeden deň prítomný aj provinciál don Peter Timko. Svojou prítomnosťou prispieval aj v miestnom prostredí slúžiaci salezián Jozef Bago.

Obdobie tirocínia (tiež nazývané ako „asistencia“) je v rámci saleziánskej rehoľnej formácie dvoj alebo trojročným časom pedagogickej praxe a pastoračného výcviku. Okrem prítomnosti medzi mladými ľuďmi sa saleziáni môžu priučiť mnohým zručnostiam: od varenia, cez organizovanie turnajov, táborov, cez vedenie rozhovorov až po (seba)pochopenie svojho miesta v sieti vzťahov pre ľudí, s ktorými žijú a pracujú. Taktiež je v tomto období overovaná ich schopnosť v saleziánskom rytme života prežívať (ne)vedomie napojenia na Krista.

Témou tohto stretnutia, pod vedením Jána Mihálika, bolo vovedenie do témy leadershipu, spod ktorého chtiac-nechtiac vykúka v saleziánskych súradniciach i téma služby a duchovného otcovstva. Súčasťou spoločného dvojdňového času je vždy aj priestor na zdieľanie, stolovanie a modlitby. Neďaleká vzdialenosť mesta Piešťany ponúkla uprostred kúpeľných parkov príležitosť účastníkom absolvovať prechádzku pomedzi zámožných i zámorských turistov.

Informoval: Michal Žák, SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.