„Titus bol jeden z nás – miništrant,“ zaznelo na púti miništrantov v Šaštíne

(Šaštín, 2. mája 2017) – V sobotu 29. 4. sa v Šaštíne uskutočnil jedenásty ročník celoslovenskej miništrantskej púte Pumin 2017. Okolo dvesto miništrantov z celého Slovenska sa zišlo na programe, ktorý sa niesol pod názvom "Titus, jeden z nás". Bola to druhá púť, ktorú v Národnej bazilike organizovala komunita paulínov, v spolupráci s bohoslovcami a so spoločenstvom Tymian.

2017 05 02 ministranti3

V prednáške dona Jozefa Luscoňa zazneli všetky dôležité informácie o Titusovi. Miništranti si uvedomili, že sa nachádzajú na autentických miestach, kde budúci blahoslavený žil. Po deväťdesiatich rokoch sa dokonca zopakovala jedna scéna z dávneho propagačného materiálu saleziánov, na ktorej sú mladí tak isto v bazilike a na tom istom mieste. Prednášateľ poznamenal: „Toto boli vaši dedovia. Zlatá generácia slovenského národa, v tom čase takí istí chlapci, ako vy! A jeden z nich bude blahoslavený.“

2017 05 02 ministranti1

Hlavným celebrantom bol vdp. Juraj Schindler, ktorý v kázni vyzdvihol Titusove „bojovné“ srdce: „Pán Boh daroval chlapcom bojovné srdce. Jedni to zneužívajú na bitky a presadenie seba. Titus tiež využil tento dar, ale ani v jednom okamihu neprestal bojovať za dobro vo svete.“

Po dobrom obede začali hry s názvom Titusovka. Chlapci získavali žetóny zvané „Pumiňáky“ a mohli si za ne kúpiť niečo pekné v minishope. Pokračovali besedou s otcom biskupom Jozefom Haľkom, zasvätením sa Sedembolestnej Panne Márii a požehnaním Eucharistiou.

2017 05 02 ministranti2

Jeden z účastníkov sa vyjadril: „Pochopili sme, že Titus je ozaj jeden z nás, z miništrantov. Aj preto, lebo mal rád život a miništroval od detstva až do kňazskej vysviacky.“ Miništrantské aktivity pokračujú táborom Tymian, na ktorý boli všetci pozvaní. Uskutoční sa od 17. do 23. 7. v Liptovskej Osade.

2017 05 02 ministranti4

Informoval Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.