Titus Zeman je o krok bližšie k blahorečeniu

(Vatikán, 13. apríla 2016) – V procese blahorečenia saleziánskeho kňaza Titusa Zemana nastal výrazný posun. Všetky dokumenty k tomu, aby Slovensko mohlo mať ďalšieho svätca, skúma už Kongregácia pre kauzy svätých vo Vatikáne. V rámci každého procesu sa k prípadu vždy vyjadruje aj konzultačná komisia teológov. Táto komisia sa prípadom mučeníctva Titusa Zemana zaoberala 7. apríla a vyjadrila o ňom svoje pozitívne stanovisko.

Kňaz Titus Zeman má už teraz titul Boží služobník. Saleziáni don Bosca na Slovensku a Bratislavská arcidiecéza skúmali jeho život v rokoch 2010 až 2012. Následne všetky materiály putoval do Vatikánu, kde ich skúma Kongregácia pre kauzy svätých. Po vyjadrení komisie teológov budú dokumenty skúmať biskupi a kardináli – členovia spomenutej Kongregácie.

„Don Titus prežil vo väzení 13 rokov, predtým neváhal riskovať život za záchranu duchovných povolaní. Jeho príklad bude povzbudením pre celé Slovensko,“ povedal provinciál saleziánov na Slovensku Jozef Ižold, keď oznamoval saleziánskej rodine pozitívny výsledok teologickej komisie.

Salezián kňaz Titus Zeman sa narodil v Bratislave-Vajnoroch 4. januára 1915. Ako 25-ročný sa stal saleziánskym kňazom a pôsobil ako kaplán, školský radca a profesor chémie. Po tom, ako komunistický režim 13. apríla 1950 zrušil mužské kláštory, Titus Zeman zorganizoval a viedol tri ilegálne prechody do Talianska. Pri nich prevádzal mladých saleziánskych študentov teológie, aby tam mohli doštudovať a stať sa kňazmi. Tretí prechod 9. apríla 1951, teda pred 65 rokmi, sa pre rozvodnenú rieku Moravu nevydaril. Titus Zeman bol zatknutý a následne vypočúvaný, mučený a odsúdený na 25 rokov väzenia. Po 12 rokoch väzenia ho roku 1964 podmienečne prepustili. O päť rokov na následky mučenia a väznenia zomrel v Bratislave. Už pri jeho pohrebe sa hovorilo o ňom ako o mučeníkovi. Po roku 1989 začal byť vnímaný ako mučeník za záchranu duchovných povolaní.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.