Titusday: Provincial aj so svojou radou sa modlia za nové povolania pri donovi Boscovi na Valdoccu

(Turín, 8. novembra 2022) – Provinciál saleziánov don Peter Timko je aj so svojimi radcami od 7. – 12. novembra na duchovných cvičeniach na Valdoccu. Duchovné cvičenia káže hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime. Zúčastnení sú tiež provinciáli a radcovia z viac než 20 európskych krajín, spolu 125 účastníkov.

Dnes sa v Bazilike Panny Marie Pomocnice budú modliť aj za nové povolania. Pripojme sa aspoň jedným Zdravasom aj my.

Modlitba k blahoslavenému Titusovi Zemanovi

Blahoslavený don Titus Zeman,milosrdný Boh nám dal v Tebe príklad vernosti v povolaní, synovskej úcty k Sedembolestnej Panne Márii a horlivej lásky slúžiacej bratom a sestrám.Mnohým mladým ľuďom si pomohol naplniť svoje duchovné povolanie a pritom si sa neváhal obetovať za ich záchranu. Vyprosuj Cirkvi nové povolania do zasväteného spôsobu života a nám všetkým ochotu podporovať ich na tejto ceste nasledovania Krista.Blahoslavený Titus, oroduj za nás, aby sme pod ochranou Panny Márie verne kráčali po ceste nášho povolania a po skončení pozemskej púte sa mohli s Tebou naveky radovať z pohľadu na nášho Pána. Amen.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.