Titusday v Lurdoch

(Lurdy, 13. októbra 2023) – V dňoch 7. až 10. októbra sa uskutočnila púť 50 veriacich zo Slovenska do mariánskej svätyne v Lurdoch. Medzi pútnikmi boli aj mnohí ctitelia blahoslaveného Titusa Zemana, takže výzva obetovať ruženec za povolania našla v pútnikoch širokú podporu.

Modlitba sa uskutočnila práve 8. októbra na tzv. Titusday (deň v mesiaci, kedy si pripomíname smrť dona Titusa) priamo pred jaskyňou, kde sa Panna Mária zjavila svätej Bernadete. Pútnici následne dostali relikviu blahoslaveného mučeníka ako aj knižočku približujúcu jeho život.

„Môj syn Jakub práve pôjde na birmovku a zvolil si birmovné meno podľa dona Titusa. Vďaka za modlitbu aj za knižku, ktorú som pre neho dostala. Verím, že mu to pomôže nájsť si svoje miesto v živote, svoje povolanie,“ povedala účastníčka púte Danka Marcinčinová z Prešova.

Informoval: Jozef Luscoň, SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.