Tohtoročnú Bubnovačku podporili aj saleziáni

(Bratislava, 29. novembra 2023) – Podujatie s názvom Bubnovačka upozorňuje na dôležitosť ochrany detí pred násilím v rodine. Bubnovaním dávajú zúčastnení symbolicky hlas týraným deťom, ktoré sú často pre spoločnosť neviditeľné.

Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“, ktoré už po desiatykrát pripomenulo potrebu včasnej prevencie v spoločnosti, zaznela Slovenskom a Českom v hlasnom rytme bubnov 20. novembra 2023. Podujatie sa konalo pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a Petra Pavla, prezidenta Českej republiky. Detí a dospelých, ktorí spolu v Čechách a na Slovensku tento rok bubnovali bolo okolo 200 000.

„Chceme, aby aj Slovenská republika bola miestom, kde majú všetky deti právo na detstvo bez násilia. Aby v rodine ani nikde inde nebolo tolerované týranie, zanedbávanie, sexuálne zneužívanie či iné formy násilia vrátane telesných trestov. V súčasnosti to tak, bohužiaľ, nie je,“ vysvetľujú organizátori.

Iniciatívu podporilo 35 signatárov vrátane Saleziánov dona Bosca. Viac informácií nájdete na bubnovacka.eu.

Zdroj a foto: bubnovacka.eu

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.