Tour de Hrob o (ne)úspešnom prekročení rieky

(Bardejov, 9. novembra 2016) – V predvečer Slávnosti všetkých svätých sa mladí z Bardejova stretli na tradičnom podujatí Tour de Hrob. Tento ročník sa niesol v duchu príbehu dona Titusa Zemana, slovenského saleziána v procese blahorečenia. Účastníci sa akčným spôsobom presúvali nielen medzi jednotlivými stanovištiami, ale aj medzi životnými etapami tohto saleziána.

Program, ktorý pripravili animátori, zahŕňal splnenie úlohy na stanovišti, oboznámenie sa s detstvom Božieho služobníka, časom jeho dospievania, štúdiami, snahou zachrániť duchovné povolania až po neúspešný prechod cez rieku Moravu, ktorým sa začalo jeho väzenie a mučeníctvo. Niektoré zastavenia boli o skutočnej odvahe. Bolo treba zájsť na Kalváriu, prebrodiť rieku kvôli ďalším indíciám, prejsť podzemím v mučiarni alebo rozlúštiť knižnú šifru.

Príbeh dona Titusa Zemana napokon všetkých priviedol až do kostola na Vinbargu, kde spoločne slávili svätú omšu v prítmí sviečok. "Bolo to veľmi dobre pripravené. Tá svätá omša v žiare sviečok bola nezabudnuteľným zážitkom a vynikajúcou bodkou za akciou," hovorí o svojich bezprostredných dojmoch účastníčka podujatia.

Direktor komunity Viliam Riško SDB v príhovore pre mladých priblížil svätosť tohto saleziána ako "jedného z nás". Dlhý rad pred spovednicou by isto potešil aj samotného dona Titusa, ktorý obetoval svoj život za povolania.

Zdroj: www.pobavi.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.