Traja mladí saleziáni zložili svoje prvé sľuby

(Poprad, 19. augusta 2020) – Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, 15. augusta, sa v Poprade-Veľkej v kostole sv. Jána Evanjelistu zišli na slávnosť prvých sľubov saleziáni, rodiny i mladí. Svoju prvú rehoľnú profesiu skladali Peter Gábor a Matej Ivanič z Prešova a Michal Žák z Bratislavy-Trnávky.

Provinciálny vikár don Peter Bučány, do ktorého rúk mladí saleziáni skladali rehoľné sľuby, v príhovore poukázal na zdroj zmyslu zasväteného života a v závere sa poďakoval magistrovi novicov donovi Petrovi Timkovi za jeho 11-ročnú službu v tejto úlohe. Analogicky prirovnal službu magistra novicov k času rodiča pri svojom dieťati na materskej dovolenke.

Po tejto slávnosti sa miestni farníci a oratoriáni lúčili so svojimi saleziánmi, ktorí menia miesto svojho saleziánskeho pôsobenia. Zaujímavosťou bolo, že všetci odchádzajúci saleziáni z popradskej komunity majú krstné meno Peter.

Text: Michal Žák SDBFoto: Martin Ondruš, Richard Baňas

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.