Traja novici zložia svoju prvú rehoľnú profesiu

(Poprad – Veľká, 13. augusta 2019) – Michal Privarčák, Štefan Timko a Jakub Honěk zložia svoje prvé rehoľné sľuby v Spoločnosti svätého Františka Saleského. Slávnostná udalosť sa pre dvojicu Slovákov uskutoční 15. augusta o 11:00 vo farskom kostole sv. Jána apoštola a evanjelistu v Poprade – Veľkej.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.