Traja saleziáni sa v sobotu stali kňazmi

(Banská Bystrica, 23. septembra 2014) – V sobotu 20. septembra dostali Saleziáni dona Bosca dar v podobe troch novokňazov. Martina Joska, Jána Naňa a Petra Štellmacha vysvätil J. E. Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup.

2014-09-20-knazska-vysviacka-bb-137

2014-09-20-knazska-vysviacka-bb-325

Otec biskup počas kázne rozpovedal sen dona Bosca z deviatich rokov, vyzdvihol, že traja novokňazi rovnako ako svätý zakladateľ saleziánov odpovedali na svoje povolanie a povzbudil aj mladých, aby sa nebáli vykročiť do kňazského alebo zasväteného života.

2014-09-20-knazska-vysviacka-bb-399

Vysviacky v saleziánskom stredisku na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici sa zúčastnili nielen mnohí spolubratia a zástupcovia rôznych saleziánskych zložiek, ale hlavne množstvo mladých z rôznych stredísk od západu až po východ – z Bratislavy, Kaplnej, Banskej Bystrice, Prešova a ďalších, v ktorých novokňazi pôsobili alebo v súčasnosti pôsobia.

"Myslím, že je to dar pre provinciu, ale hlavne pre mladých, ktorým už budú môcť slúžiť ako kňazi – vysluhovať sviatosť zmierenia, slúžiť sväté omše," povedal provinciál don Jozef Ižold.

2014-09-20-knazska-vysviacka-bb-423

2014-09-20-knazska-vysviacka-bb-481

Martin Josko bude pokračovať v apoštoláte v Bratislave na Mamateyovej, Ján Naňo ostáva v Šaštíne a Petra Štellmacha čaká ešte jeden rok štúdií morálnej teológie v Turíne v Taliansku.

Viac fotografií z kňazskej vysviacky nájdete tu.

Text: tl

Foto: Martin Funiak, Noro Gura

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.