Tretí deň Dní spirituality: mladí sú miestom stretnutia sa s Bohom

(Rím, 20. januára 2014) – Tretiemu, predposlednému dňu Dní spirituality saleziánskej rodiny dominovala téma mladých, ako miesta stretnutia sa s Bohom. Don Carlo Nanni, rektor Pápežskej saleziánskej univerzity, hovoril o „tajomstve“ výchovného vzťahu, na základe citátov zo saleziánskych Stanov. Aj samotný preventívny systém výchovy sa v tejto perspektíve ukazuje ešte viac ako podiel na projekte spásy, ktorá sa realizuje s mladými a prostredníctvom nich.

Ďalší dvaja rečníci predstavili svoje svedectvá o osobnom prežívaní stretnutia s Bohom pri stretaní mladých. Hlavný predstavený saleziánov don Pascual Chávez následne ponúkol všetkým – vyše 400 účastníkom z 37 krajín – niekoľko bodov ako syntézu celých troch dní spoločného uvažovania. Spiritualita člena saleziánskej rodiny je zakorenená v apoštoláte, ktorého dušou je láska. A tá umožňuje pravdivú skúsenosť vzťahu s Bohom, ktorý uľahčuje a dáva radosť v práci a uskutočňuje aj  hlbokú jednotu medzi byť a konať.

V podvečernej svätej omši pri homílii zaznela myšlienka, že eucharistia je ako viatikum na cestu za mladými, ako to bolo aj u samého dona Bosca, ktorého poslal jeho učiteľ don Cafasso, aby stretal a poznával mladých.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.