Tretí deň na Provinciálnej kapitule patril najmä téme o Šaštíne

(Čičmany 5. novembra 2015) – Tretí deň Provinciálnej kapituly saleziánov vyplnili práce na hlavných bodoch programu. Delegáti sa zaoberali témou o kritériách významnosti diel a  osobitne perspektívami v diele v Šaštíne. Nechýbala spoločná „kapitulná“ fotografia.

Ranné zasadnutie otvoril regulátor don Pavol Grach modlitbou k donovi Boscovi. Po nej zástupcovia skupín predstavili výsledky diskusie o návrhu ako uvádzať závery 27. generálnej kapituly saleziánov do praxe na Slovensku. K spracovaniu návrhov zo skupín do uceleného dokumentu regulátor navrhol trojčlennú redakčnú komisiu a jeden z delegátov navrhol, aby to zahŕňalo aj nejaký obrazový symbol. Plénum kapituly zloženie komisie takmer jednohlasne schválilo. Redakčná komisia už počas dňa intenzívne pracovala.

2015 11 05 pk 3den-2

Don Pavol Degro potom predstavil návrh z komisie pre prípravu kritérií na prehodnotenie významnosti našich diel. Komisia sa opierala o osem dokumentov Saleziánskej spoločnosti, počnúc dokumentom o Projekte Európa z roku 2010. Zmysel kritérií je, že majú byť oporou pre rozhodnutia provinciála v oblasti riadenia diel. Z krátkej diskusie sa ukázala potreba okrem návrhu kritérií hovoriť aj o krokoch ako podľa pripravených kritérií uskutočniť potom aj samotné prehodnotenie významnosti diel. V diskusii vystúpil aj provinciál, ktorý doplnil niekoľko pohľadov, ako sa pozerať na tému navrhnutých kritérií, pričom pripomenul, že pri prehodnocovaní významnosti treba zvažovať aj rozvoj personálu, spoluprácu s inými zložkami saleziánskej rodiny, starosť o nové povolania a tiež ekonomickú udržateľnosť a vyváženosť rôznych typov diel. Delegáti kapituly sa budú touto vecou zaoberať aj v skupinách.

2015 11 05 pk 3den-3

Tretím bodom doobedňajšieho programu bola prezentácia materiálu z komisie k dielu v Šaštíne. Provinciál don Ižold určil túto komisiu ešte pred PK, aby pripravila reflexiu o tomto diele a o budúcnosti pôsobenia saleziánov v Šaštíne. V prezentácii zaznela história, predstavenie aktuálnej pastoračnej, ekonomickej, personálnej i technickej situácie, a dve možností ďalšieho „kráčania“. Prezentácia sa stretla s veľkou pozornosťou delegátov. Až do skončenia dopoludňajšieho bloku pokračovala diskusia k tejto téme.

Tretím v poradí, kto predsedal svätej omši na PK, bol provinciálny radca a direktor z Bratislavy-Trnávky don Peter Bučány.

2015 11 05 pk 3den-4

2015 11 05 pk 3den-5

Prvým bodom popoludňajšieho programu bola spoločná fotografia, na ktorej však už chýba jeden z delegátov, ktorý pre chorobu opustil rokovanie PK. V neformálnom štýle potom jeden zo sekretárov kapituly, asistent Daniel Holúbek z komunity Košice-Tri hôrky, predstavil nový saleziánsky spevník a k nemu CD s nahrávkami.

Pred rozídením sa do skupín regulátor predstavil tri otázky k téme prehodnotenia významnosti diel. Delegáti v skupinách rozmýšľali nad dvoma najvýznamnejšími potrebami, nad tým, aký typ prítomnosti v slovenskej provincii chýba, a aké dielo, alebo jeho časť možno do budúcnosti zveriť laikom. Na požiadanie delegátov práca v skupinách trvala tentoraz až hodinu a pol. Po predstavení prác zo skupín v pléne sa kapitula ešte vrátila k diskusii o budúcnosti diela v Šaštíne. Táto téma rezonovala aj počas celého dňa v neformálnych rozhovoroch medzi delegátmi kapituly.

2015 11 05 pk 3den-6

2015 11 05 pk 3den-7

2015 11 05 pk 3den-1

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.