Tretia etapa Roka vďačnosti má názov: ŠKOLA

Pre mnohých mladých slovíčko, ktoré vyvoláva hrôzu. Pre dona Bosca však bola škola jedným z hlavných pilierov zdravej formácie mladých. A mal na to dobré dôvody. V škole sa nielen oboznamovali s okolitým svetom (cez ktorý k nim hovoril Nebeský Otec), ale učili sa tiež hľadať, aké sú ich talenty a v akom povolaní by mohli byť svetu na osoh. Pravidelný školský život pomáhal chlapcom preberať zodpovednosť za ich životy.

Zamyslenia k tejto etape pre vás pripravili mladí zo stredísk Domka – Združenie saleziánskej mládeže, v ktorých síce saleziáni priamo nepôsobia, ale tieto strediská verne a horlivo žijú našu saleziánsku charizmu. A určite si vypočujte aj pozvanie dona Janka Holubčíka, ktoré pre nás k tejto etape pripravil na neobvyklom a ešte zasneženom mieste.

Sledujte nás na 100.saleziani.sk, zistite o tejto etape viac a prezrite si materiály, ktoré môžete využiť na stretkách.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.