Tri dni radosti u saleziánov na Troch hôrkach

(Košice, 27. mája 2015) – Viac sviatkov si žiada viac osláv. Tento víkend sa u saleziánov na Troch hôrkach v Košiciach spojili odpust pri príležitosti sviatku Panny Márie Pomocnice s dňom otvorených dverí, Turíce a nad tým všetkým sa vznášala atmosféra dvojstých narodenín dona Bosca.

V špeciálnej slávnostnej podobe bola pri príležitosti sviatku Panny Márie Pomocnice pripravená piatková mládežnícka omša s čajovňou. Hlavným lákadlom boli "šejkeri" s nealkoholickými drinkmi, ktoré mali mladí možnosť kúpiť si alebo vyhrať v krátkej polhodinovej súťaži. Vyhodnotili aj výzvu prebiehajúcu na sociálnej sieti a po ukončení spoločného programu hrala živá hudba a DJ.

V sobotu bola kľúčovým okamihom večerná vigília Zoslania Ducha Svätého. Modlitieb pretkávaných spevom, čítaním Svätého písma a obnovou krstných sľubov sa zúčastnili mladí aj dospelí, ktorí chceli hodinu a pol stráviť prípravou na nasledujúci sviatok.

Nedeľa priniesla Summer day, deň otvorených dverí, ktorý už niekoľko rokov láka aj ľudí a rodiny, ktoré nenavštevujú Tri hôrky počas roka. Tridsať animátorov z Domky – Združenia saleziánskej mládeže, ale aj saleziáni spolupracovníci a mnohí ďalší dobrodinci sa na návštevníkov dobre pripravili. Ponuky pre deti zahŕňali stanovištia, atrakcie, divadlo, ale odprezentovali sa aj príslušníci policajného zboru a záchranná služba. Na radosť všetkých rodičov a príbuzných vystúpil na pódiu detský folklórny súbor Kalvarček a detský zbor Minimo. Príjemná atmosféra osláv sa tak niesla celým víkendom, počas ktorého si na svoje mohli prísť všetci členovia a sympatizanti saleziánskej rodiny.

Informoval: Ján Tomaštík

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.