Tri nové mladé sestry pribudli do radov sestier saleziánok

(Šamorín, 10. augusta 2015) – Novicky Mária Gregová, Františka Martinková a Jana Obalová sa 5. augusta 2015 zasvätili Bohu rehoľnými sľubmi čistoty, chudoby a poslušnosti v šamorínskom kostole Nanebovzatia Panny Márie. Nové mladé sestry tak zvýšili počet saleziánok (FMA) na Slovensku na osemdesiatosem.

Slávnostnú svätú omšu celebroval vikár Saleziánov don Bosca don Ján Martiška. Po homílii nasledoval obrad zloženia sľubov. Nové sestry prijala provinciálna predstavená FMA sr. Jana Kurkinová. Odovzdala im kríž s Kristom, do ktorého sa majú denne obliekať, Stanovy Inštitútu FMA a ruženec. "Nech vám pripomína vašu Mamu, ktorej dcérami ste sa dnes stali," povedala sr. Jana.

V rámci slávnosti si obnovili sľuby aj všetky ostatné sestry. Podnet pre saleziánky v celom svete dala generálna predstavená sr. Yvonne Reungoat v rámci Roka zasväteného života. V tento deň – 5. augusta 1872 zložilo sľuby prvých jedenásť FMA, čím došlo k založeniu Inštitútu.

V závere svätej omše pri poďakovaní, sr. Mária Gregová povedala prítomným: "Nevieme prečo práve my, ale Pán Boh to tak chcel. A vy ste boli pri tom."

Viac TU.

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.