Trinásta HOPka s bl. Jánom Pavlom II.

(Poprad 13. júla 2012) – Refrénom už trinásteho ročníka hrebeňovky o povolaní, ktorú tradične organizujú saleziáni a novici z Popradu sa stalo heslo nedávno blahorečeného pápeža Jána Pavla II. „Totus tuus“ – „Celý tvoj“.

Pätnásť chlapcov, pochádzajúcich z viacerých slovenských saleziánskych stredísk – od Bratislavy až po Prešov, spolu so saleziánmi z Popradu a Košíc a saleziánskymi novicmi a kandidátmi sa v sobotu, 30. júna vydalo na cestu prírodou Nízkych Tatier. Táto cesta, vrcholiaca na Kráľovej holi, bola však obohatená o momenty, pri ktorých sa účastníci mohli zamyslieť nad svojim povolaním. Ako príklad im slúžil pápež Ján Pavol II. a jeho vlastné svedectvo, v ktorom o svojom povolaní rozpráva ako o „dare a tajomstve“. Tak sa mohli chlapci dozvedieť čo-to o význame povolania, o spôsoboch, akými Boh povoláva, o odpovedi na povolanie, či o dôležitosti duchovného sprevádzania.

Neodmysliteľnou súčasťou HOPky je aj „deň služby“, počas ktorého chlapci nezištne investujú svoje sily, aby tak pomohli tým, ktorí to potrebujú.

Záverečným momentom hrebeňovky bola svätá omša v stredu, 4. júla v kostole v Liptovskej Tepličke. Don Peter Timko neskrýval svoju spokojnosť a zúčastneným chlapcom povedal: „Ak sa do hľadania povolania vložíte tak, ako ste sa vložili do tejto hrebeňovky, som presvedčený, že sa vám podarí ho s Božou pomocou úspešne objaviť.“

120713_hopka.jpg

dh

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.