Trnavčania podporili saleziánskych misionárov modlitbami aj rekordným príspevkom

(Trnava, 3. novembra 2017) – Tretí októbrový víkend sa v trnavskom saleziánskom stredisku na Kopánke niesol v misijnom duchu. Tento rok pošlú na saleziánske misijné diela rekordných 5 177 €.

Misijný víkend sa začal už v piatok misijnou sv. omšou. Počas homílie priblížil atmosféru misií bývalý saleziánsky misijný delegát a súčasný direktor domu don Peter Jacko. Na príklade zapálenej sviece uprostred tmavého kostola ukázal, že nie je dôležité ako veľa misionári spravia. Potrebná je ich prítomnosť a príklad, ktorý ľudí priťahuje bližšie k Bohu. Deti, mladých, ale aj dospelých povzbudil, že misionárom môže byť každý z nich či už doma, v škole, práci alebo v stredisku.

Misijný víkend pokračoval v nedeľu. Po každej svätej omši si veriaci mohli pozrieť video s pozdravom od saleziánskych misionárov. Nechýbal ani tradičný misijný jarmok s ručne vyrobenými výrobkami, domácimi zaváraninami a tombolou.

Popoludňajší program sa začal ružencom za misionárov a krajiny, v ktorých pôsobia. Po modlitbe pokračovala misijná kaviareň v herni saleziánskeho strediska. Počas nej sa deti pustili po "Ceste statočného misionára". Organizátori pre nich pripravili aktivity, vďaka ktorým spoznávali miesta alebo zvyky krajín, v ktorých pôsobia saleziánski misionári a misionárky.

Zdroj: www.kopanka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.