Trnavčania putovali s Mojžišom do zasľúbenej zeme

(Tesáre, 3. augusta 2020) – Koncom prvého prázdninového týždňa opustilo asi 200 mladých z trnavskej Kopánky na týždeň svoje rodiny, abz prišli zažiť niečo nové. Tradičný letný pobytový tábor je vyvrcholením celoročnej stretkárskej činnosti v tomto saleziánskom stredisku.

Od chvíle, ako deti vystúpili z autobusu, ocitli sa v období zajatia Izraelitov v Egypte. Postupne sa dozvedali nielen o identite Mojžiša, ktorý ich sprevádzal celým táborom, ale snažili sa spoznávať aj seba a ľudí navôkol. Animátor Peter Kubiš, ktorý si zahral hlavnú postavu Mojžiša povedal: „Téma bola skvelá! Pri tvorbe sme sa mohli opierať o Bibliu, čo bolo veľmi veľké plus.“

Animátorov neodradila neistota, či bude možné tento rok tábor zrealizovať. Do prípravy vložili, tak ako každý rok, všetko, čo mohli. „Tábor od začiatku prebiehal v ‚nadupanej’ atmosfére, čo bolo vidieť aj na animátoroch, ktorí išli s veľkou radosťou spať najskôr ako sa dalo, aby boli na druhý deň fit a schopní dať deťom znovu maximum energie, dať im svoj čas na tábore, dať im pocit vypočutia, skúsiť im dať priestor na nové zážitky, ktoré im ostanú do konca života,“ prezradil svoj pohľad Christián Izakovič, animátor.

Na záver Mojžiš predal úlohu priviesť Izraelitov do zasľúbenej zeme Jozuemu a spolu s ním do nej vstúpili aj deti, povzbudené slovami: „Keď prídu prekážky spomeň si na Mojžiša a Jozueho a ich lásku a dôveru k Bohu, to ako s ním všetko zvládli a Boh ich za to odmenil.“

„Som vďačná za vytvorenie nových priateľstiev a prehĺbenie tých starých. Som vďačná, že sa nám nič vážne nestalo a že som tu mohla byť,“ s úsmevom na tvári dodáva mladá účastníčka.

Zdroj: kopanka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.