Trnávka: Pôstne plátno v advente?

(Bratislava, 12. decembra 2018) – Saleziánsky kostol v Bratislave na Trnávke slávi v týchto mesiacoch 80 rokov svojho fungovania. Pri tejto príležitosti sa v pondelok 3. decembra konala vernisáž (pred)inštalácie diela s názvom Pôstne plátno.

Ide o veľkoplošnú tzv. "site-specific" umeleckú inštaláciu veľkorozmerného objektu plátna. Jeho autorkou  je študentka VŠVU Klára Štefanovičová zo Senice. Samotnú vernisáž doprevádzali meditatívne tóny hry na kostolnom organe v podaní Jána Tkáča. Okrem príhovoru autorky Kláry Štefanovičovej a kurátora Michala Žáka zaznel počas vernisáže aj príhovor direktora miestnej komunity dona Tibora Reimera.

Pôstne plátno, teda priestorový zásah v sakrálnom priestore, nie je v dejinách Cirkvi žiadna novinka. Jeho tradícia siaha až do stredoveku, kde sa v kresťanských chrámoch počas pôstneho obdobia zahaľovala významná časť presbytéria či oltárov. Táto prax, umocňujúca pôst zraku, dnes naberá na renesancii najmä v zahraničí. Plátno bolo po pondelňajšej vernisáži demontované a rozloží sa opäť v pôstnom období 2019 na 40 dní – začínajúc Popolcovou stredou a končiac Bielou sobotou.

Prečo sa táto vernisáž konala v decembri, keď najbližšie pôstne obdobie začína až v marci 2019? Hlavným dôvodom boli obhajoby študentského autorského diela vrámci blížiaceho sa konca semestra. Zároveň to bol test technickej a vizuálnej stránky tejto veľkorozmernej abstraktnej textilnej inštalácie.

Za organizačný tím: Michal Žák

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.