Trnavský kraj ocenil direktora saleziánskej komunity

(Trnava, 10. januára 2014) – V sobotu 21. decembra sa v trnavskom kine Hviezda stretli sympatizanti dobrovoľníckej práce s deťmi a mládežou na siedmom ročníku podujatia Animátor roka. Cenu v kategórií animátor – senior si prevzal salezián Bohumil Piešťanský, ktorého nominovalo občianske združenie Domka – stredisko Trnava. Don Piešťanský pôsobí v Trnave od roku 2004. V roku 2008 sa stal direktorom tamojšej saleziánskej komunity. Medzi ďalšími ocenenými boli Anna Oravcová, v kategórii animátor – celoživotné dielo, Gabriela Halánová zo Šúroviec, ktorá získala cenu v kategórií animátor – junior a cenu v kategórií Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži získala obec Bučany a mesto Dunajská Streda.

Siedmy ročník podujatia s názvom Animátor roka organizovalo Združenie pre podporu deti a mládeže v Trnavskom kraji. Zámerom organizátora je zviditeľňovať dobrovoľnícku prácu s deťmi a mládežou a šíriť myšlienky filantropie v Trnavskom regióne.

Zdroj: www.mladez.skFoto: www.trnavskyhlas.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.