Turíčna púť v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne

(Šaštín, 21. mája 2015) – Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého sa v Národnej Bazilike uskutoční tradičná Turíčna púť. V predvečer slávnosti sa bude konať Agapé – Večer pre mladých, ktorého súčasťou bude koncert Stanleyho, prednáška o dôležitosti rozlišovania v bežnom živote a svätá omša. Prednášateľom a hlavným celebrantom bude salezián don Pavol Grach.

Vyvrcholením Turíčnej púte bude pontifikálna svätá omša 24. mája o 10:30, ktorej bude predsedať bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Požehnanie pútnikov sa uskutoční o 14:30.

Turíčny pondelok 25. mája budú do Šaštína putovať seniori a chorí na tradičnú púť pre starých a chorých.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.