TURÍN 2015 – stretnutie saleziánskych mladých

(Bratislava, 20. február 2015) – SYM (Saleziánske mládežnícke hnutie) don Bosco 2015 pozýva saleziánskych mladých zo Slovenska k aktívnej účasti na svetovom stretnutí mládeže v Turíne v auguste 2015.

Organizátori osláv 200. výročia narodenia dona Bosca, ktoré sa uskutočnia v Turíne, pozývajú mladých zo Slovenska zapojiť sa do služby dobrovoľníka. Dobrovoľníci, ktorí sa rozhodnú venovať svoj čas a schopnosti službe iným mladým, tak budú mať príležitosť zažiť hlbšie atmosféru osláv a spoločenstva saleziánskej rodiny, spoznať ľudí z rôznych krajín a svojou prítomnosťou pomôcť počas priebehu stretnutia. Dobrovoľníci nebudú platiť žiaden vstupný poplatok a stravu, ubytovanie a poistenie budú mať zadarmo, respektíve za ich službu. Hrubý program stretnutia nájdete TU. Podmienky pre dobrovoľnícku službu:  –  dosiahnuť vek 18 rokov pred začiatkom stretnutia (7. augusta 2015)  –  pobyt v Turíne od 7. do 17. augusta 2015  –  silná motivácia k službe  –  ochotu zdieľať skúsenosť viery počas SYM 2015  –  dobrá psychofyzická kondícia  –  schopnosť prispôsobiť sa prostrediu a situáciám počas rôznych dobrovoľníckych služieb  –  poznanie talianskeho jazyka pre dobrovoľníkov z iných krajín ako Taliansko je výhodou (nie však povinné)  –  poznanie jedného a viac jazykov 

Dobrovoľníci budú pomáhať v týchto oblastiach:  –  Animácia  –  Služba v sektoroch: ubytovanie, asistencia účastníkom, stravovanie, upratovanie…  –  Liturgická animácia  –  Sprevádzanie skupín počas popoludňajšieho programu

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do konca marca 2015 vyplnením tohto dotazníka. Taktiež je potrebné poslať e-mailom na martina@domka.sk odporúčací list od SDB či FMA. V strediskách, kde nepôsobia, napíše odporúčací list predseda Domky alebo Laury. Po ukončení prihlasovania vás budeme informovať či ste boli vybraní ako dobrovoľníci.

Martina Homoláková

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.