Tweetujte s hlavným predstaveným: @PascualChavez5

(Rím, Taliansko, 4. januára 2013) – Už niekoľko dní sa hlavný predstavený „kamaráti“ s Twitterom. Don Chávez chce svojou prítomnosťou  a odosielaním správ na sociálnej sieti „vytvoriť synergiu pre dobré, veľké veci pre mladých, ako don Bosco“ a  „šíriť dobré hodnoty širšiemu okruhu ľudí“. 

Jeho kontakt @ PascualChavez5 je otvorený všetkým a dostupný v taliančine, angličtine, španielčine a francúzštine. Osobne odpovedá na správy a komunikuje so saleziánmi, laikmi a mladými. 

Štruktúra tejto sociálnej siete sa zdá vhodným spôsobom, ako novým spôsobom sprostredkovávať dva základné prvky saleziánskej pedagogiky: slovko do ucha a myšlienky na dobrú noc, ktoré sú inšpirované don Boscovou praxou na Valdoccu a sú praktizované aj dnes.

2013_01_04_ans_chaveztwitter.jpg

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.