Tymian 2020: Vyše 100 miništrantov hľadalo s Mojžišom cestu do zasľúbenej zeme

(Hronec, 22. júla 2020) – V dňoch 13. až 19. júla sa 140 miništrantov z celého Slovenska zúčastnilo 23. ročníka miništrantského tábora Tymian. Tohto roku sa uskutočnil v Hronci a niesol sa v duchu hesla Mission is possibile – Misia je možná! „Mojžiš, za pomoci Pána oslobodil Izraelitov a previedol ich do zasľúbenej zeme. Na niečo podobné by sa mohli odvážiť aj miništranti a s Božou pomocou previesť seba i svojich kamarátov bližšie k Pánovi, k miništrovaniu, do neba – zasľúbenej zeme. Ako na to? Tomu sa tu učili,“ predstavil duchovnú líniu tábora jeden z organizátorov Juraj Polčic ASC.

Na tábore nechýbala každodenná svätá omša, duchovná obnova ani katechézy a miništrantské workshopy. Bohatý program obsahoval rôzne hry, tvorivé dielne, športové aktivity a súťaže. K nezabudnuteľným zážitkom patrila nočná krížová cesta, počas ktorej chlapci niesli vyrobenú archu zmluvy.

Ďalší člen organizačného tímu don Tomáš Danko vyzdvihol opakovanú účasť chlapcov: „Veľmi si cením, že sa tábora zúčastnili kňazi, saleziáni i bohoslovci. Priemerný vek účastníkov tábora bol 15 rokov a veľká časť účastníkov bola na tábore už viackrát. To svedčí o kvalite programu a že aj ten minulý chlapcov zaujal. A viete, ako zvláštne a zároveň krásne v dnešnej dobe znie, keď vám chlapec povie: ,Poď sa pomodliť korunku Božieho milosrdenstva.‘?“

Najbližšia celoslovenská miništrantská akcia bude prvú septembrovú sobotu 5.9.2020. Bodka za prázdninami sa uskutoční vo Vajnoroch, pri blahoslavenom Titusovi Zemanovi. Budúcoročný Tymian plánujú organizátori zrealizovať opäť cez letné prázdniny. Bude sa konať na Škutovkách pri Ružomberku a už teraz si mnohí mladí „rezervovali“ miesta.

Spoločenstvo Tymian prosí o modlitby, aby mladí miništranti duchovne rástli a s radosťou slúžili Bohu i ľuďom.

Informoval: Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.