Týždeň modlitieb mladých za mladých

(Bratislava, 6. júna 2014) – V týždni od 7. do 15. júna bude prebiehať celoslovenské podujatie “Týždeň modlitieb mladých za mladých” pripravované Radou pre mládež a univerzity pri KBS v spolupráci so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže.

Nosnou myšlienkou tohto ročníka je: Mám ťa v srdci. Cieľom kampane je vytvroriť duchovnú atmosféru, v ktorej mladí na Slovensku zmenia svoje zmýšľanie – otvoria svoje srdcia Božím túžbam.

V prípade, že sa chcete zapojiť a pripraviť vo vašom stredisku, farnosti či spoločenstve modlitby mladých za mladých, viac informácií nájdete na: www.t3m.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.