Týždeň s donom Chávezom: Saleziánska rodina sa stretla s nezabudnuteľným hosťom

(Badín, 28. november 2022) – Bývalý hlavný predstavený saleziánov don Pascual Chávez opäť navštívil Slovensko. Okrem mladých rehoľných kňazov školil aj lídrov saleziánskych komunít.

Don Pascual sa najprv stretol so skupinou mladých kňazov. Išlo o rehoľných kňazov z viacerých kongregácií, ktorí boli vysvätení v roku 2012 a neskôr. Po nich pricestovali do Badína direktorky a direktori komunít saleziánok a saleziánov. Posledný deň don Pascual venoval členom konzulty saleziánskej rodiny.

Podľa jeho vlastných slov, prišiel na Slovensko už piatykrát a vníma veľký posun v slovenskej spoločnosti a aj v slovenskej cirkvi. S týmto vedomím pripravil prednášky, ktoré smerovali k zamysleniu a skvalitneniu bratského a sesterského života ako priestoru na dozrievanie. Jednu z hlavných výziev, ktorú predstavil je ako prejsť od spoločného života k životu spoločenstva.

Veľký dojem urobil na dona Pasquala aj nový film Slobodný. Totižto na záver dňa spomienky na Nežnú revolúciu si účastníci školenia pozreli film o dvoch výrazných postavách tajnej Cirkvi na Slovensku počas obdobia socializmu.Hodinové prednášky, ktorých simultánny preklad zabezpečili organizátori a možnosť sledovať text, dali účastníkom bohatú nádielku nových súvislostí ohľadom služby animácie a riadenia komunity. Oveľa viac než vedomosti, don Pascual odovzdal spolusestrám a spolubratom hlboký dojem ľudskosti a svätosti.

„Pri tomto výnimočnom donovi Pascualovi Chávezovi som mala možnosť len tak byť a obdivovať jeho úžasnú ľudskosť a nákazlivú svätosť a to všetko s jeho saleziánskym humorom a radosťou. Nezabudnuteľné chvíle!“ zdôverila sa so svojimi pocitmi provinciálka saleziánok Monika Skalová, ktorá dona Cháveza pozvala na Slovensko.

Počas jedného časového bloku sa stretli oddelene direktori a direktorky a absolvovali tradičné stretnutie so zdieľaním informácií. Tejto časti sa zúčastnil aj riaditeľ vydavateľstva Don Bosco, ktorý predstavil edíciu Viera do vrecka na budúci rok.

Pred odchodom do komunít sa prihovoril donovi Pascualovi provinciál saleziánov don Peter Timko: „Don Pascual, ďakujeme. Zdalo sa mi, akoby to nebola formácia direktorov, ale skôr otvorenosť na formáciu. Bol to milostivý čas, zriedka sa tak môžeme stretnúť aj neformálne, večer, v prestávkach.“

Informoval: Marián Peciar, SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.