Týždenník TREND ocenil saleziánsku školu v Žiline

(Bratislava, 31. októbra 2013) – Počas TREND CSR Fóra na tému „Čo sa školy môžu naučiť od firiem“ udelil týždenník o ekonomike a podnikaní TREND Ceny najaktívnejším stredným školám za spoluprácu s firmami pri rozvoji vzdelávacích aktivít v rôznych kategóriách.

Cenu týždenníka TREND v kategórii Stredné odborné školy získali dve školy. Jednou z nich je Stredná odborná škola svätého Jozefa Robotníka Žiline. Táto saleziánska škola bola ocenená za unikátny model spolupráce učňovských škôl s firmami z praxe v oblasti automobilových servisov a grafických štúdií. Aj vďaka tomu sa škole dlhodobo darí vyhrávať na Slovensku najprestížnejšiu súťaž Autoopravár Junior Castrol.

Udelením tejto ceny týždenník vyzdvihol inovatívne a udržateľné prepájanie výučby s praxou, ocenil rozsah a dopad spolupráce školy s firmami pri rozvoji vzdelávania a tiež schopnosť školy dlhodobo získavať vlastných súkromných sponzorov, ktorí škole umožňujú technicky aj materiálne napredovať.

Diplom za školu prevzal Igor Pecha, zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie Strednej odbornej školy svätého Jozefa Robotníka v Žiline.

Informovala: Mariana Butkovská

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.