U saleziánov na Kalvárii sa uskutočnila biblická olympiáda

(Košice, 1. júla 2015) – Súťaž BOSS je pre mnohých ľudí zo saleziánskej rodiny známym pojmom. Pod týmto názvom prebiehala biblická olympiáda saleziánskych stredísk, ktorá skončila pred niekoľkými rokmi. Saleziáni na Kalvárii sa rozhodli, že tradíciu tejto súťaže opäť oživia aspoň na miestnej úrovni.

Študijným materiálom boli Spomienky Jána Bosca. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – FAMILY BOSS (rodiny) a TEEN BOSS (mládež). Samotná súťaž, ktorej predchádzali dlhé mesiace štúdia, prebehla v nedeľu 21. júna v priestoroch horného kostola na Kalvárii.

Súťaž sa tešila veľkému ohlasu, keďže sa jej zúčastnilo celkovo desať tímov – sedem rodín a tri mládežnícke skupiny. Úlohy mali rôzny charakter; od tajničky, cez doplňovačku až po test. Všetci zúčastnení boli výborne pripravení, čo milo prekvapilo usporiadateľov. Trojčlenná porota sa po hodine a pol súťaženia pustila do opravy a výsledok bol veľmi tesný. Prvé miesto od druhého delilo len pár bodov. Saleziáni s mladými z Kalvárie zhodnotili prvý ročník znovu obnovenej súťaže ako veľmi úspešný a nebránia sa tomu, že sa BOSS ešte niekedy zopakuje.

Informoval: Lukáš Závodník

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.