U saleziánov v Žiline prebiehajú online ľudové misie

(Žilina, 16. marca 2021) – Od 13. – 21. marca sa vo Farnosti sv. Jána Bosca v Žiline po 10 rokoch opäť konajú ľudové misie. Vedie ich misijný tím bratov kapucínov z Poník.

„Neprichádzame ľudí poučovať, ale podeliť sa s radostnou správou – najradostnejšou správou všetkých čias: ‚Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil /Jn3,16-17/‘,“ píšu misionári.

Podrobný program misií nájdete na zilina.sdb.sk a sledovať ich môžete na youtubovom kanáli farnosti.

Zdroj: www.zilina.sdb.sk

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.