Ubehlo 70 rokov od procesu Titus Zeman a spoločníci

(Bratislava, 21. februára 2022) – Salezián Titus Zeman sa rozhodol prevádzať saleziánskych bohoslovcov za hranice Československa, ktoré sa dostalo pod vládu komunistov a bolo im bránené stať sa kňazmi. Prvé dve výpravy sa mu podarili, ale tretia bola neúspešná. Don Titus Zeman, ako aj iní účastníci úteku boli v apríli 1951 pochytaní, kruto vypočúvaní a mučení.

Súd s nimi sa konal v Justičnom paláci v Bratislave v dňoch 20. – 22. februára 1952. Senát tvorili dvaja sudcovia z povolania, dvaja sudcovia z ľudu a predsedal mu Pavol Korbuly. Prokurátorom bol Michal Krajčo a celá skupina dostala štyroch obhajcov. Titusa Zemana a ďalších šiestich obhajoval Ján Steiner. Na začiatku súdneho procesu bola pojednávacia miestnosť plná ľudí, najmä rodinných príslušníkov obžalovaných. Súdny senát však rozhodol, že pojednávanie bude neverejné, a tak po vypočutí obžaloby všetkých vykázali von.

Z dvadsaťjeden obžalovaných bolo šesť saleziánov kňazov, päť saleziánov bohoslovcov, šiesti diecézni kňazi a štyria laici. Súdili sa aj tí, ktorí nejakým spôsobom súviseli s útekom. Titus mal v tom čase 36 rokov.

Obžaloba sa opierala o vymyslené udalosti – špionáž pre západné mocnosti a velezradu Československa. Vyšetrovatelia si vo vyšetrovacej väzbe vynútili priznania obžalovaných, takže všetko bolo zinscenované. Prokurátor sústavne útočil na Vatikán, Cirkev a veriacich. Don Titus bol v obžalobe opísaný ako zarytý nepriateľ štátu, špión v službách Vatikánskej spravodajskej služby a americkej tajnej služby CIC. Bol predstavený ako vlastizradca, ktorý ilegálne odvádzal z republiky ďalších nepriateľov štátu.

Ako prvý sa k obžalobe vyjadril Titus Zeman. Po ňom postupne privádzali ďalších, aby nevedeli, čo pred nimi hovorili spoluobvinení. Don Titus vyhlásil: „Obžalobe som porozumel, vinným sa cítim v tom, že som previedol dve skupiny do zahraničia, a to do Talianska, inak sa necítim vinným. Môj úmysel bol čisto ten, aby títo klerici, ktorých som prevádzal, mohli žiť kňazským životom a tiež dokončiť svoje teologické štúdiá v Taliansku.“ Dôrazne poprel niektoré body z obžaloby a v závere sa ešte vrátil k úmyslu svojej činnosti: „K tomu ma viedli pohnútky náboženské… Ako malý chlapec som bol vychovávaný u saleziánov, ktorí sa starali o moju výchovu, z pohnútok vďačnosti som to všetko robil, keďže som chcel, aby aj títo chudobní chlapci mohli sa stať rehoľníkmi.“

Po vypočutí obvinených a dokazovaní ich viny prokurátor žiadal uznať rozsah obžaloby v plnej miere. Pre dona Zemana žiadal trest smrti. Obhajcovia žiadali pri výmere trestov brať do úvahy predchádzajúcu bezúhonnosť, mladý vek, nízky sociálny pôvod, ľútosť.

Rozsudok Štátneho súdu zaznel 22. februára a vypočuli si ho už aj príbuzní obžalovaných. Medzi nimi boli aj zamaskovaní saleziáni, ktorí chceli svojich bratov povzbudiť aspoň súcitným pohľadom. Tresty, ktoré zazneli, boli tvrdé, nekompromisné. Predseda súdu vyriekol: „V mene republiky sa odsudzujú: Titus Zeman. Súd z príčin jemu známych odhliada od absolútneho trestu a odsudzuje sa na 25 rokov trestu odňatia slobody… K tomu mu ešte priložili stratu občianskych práv i zhabanie majetku.

Komunistický systém bol „štedrý“ a ostatným obvineným rozdelil skoro 290 rokov väzenia. Ušlo sa to týmto hrdinom: Viliam Mitošinka, kňaz (20 rokov); Ferdinand Totka (22); Štefan Koštiaľ, kňaz (19); František Buzek (18); Leonard Tikl, salezián kňaz (15); Štefan Sandtner, salezián kňaz (15); Jozef Paulík, salezián kňaz (14); Andrej Dermek, salezián kňaz (14); Emil Šafár, kňaz (14); František Minarových, kňaz (14); Justín Beňuška, kňaz (12); Anton Semeš, salezián klerik (14); Ján Brichta, salezián klerik (15); Pavol Pobiecky, salezián kňaz (13); Anton Kyselý, salezián klerik (12); Anton Srholec, salezián klerik (12); Jozef Bazala, salezián klerik (12); Augustín Hercog (14); Margita Luptáková (12); Ladislav Burián, kňaz (2). Postupne ich prijali bachari v Ilave, Leopoldove, Mírove, Valdiciach, v Prahe, Jachymove.

Ale ešte niečo: O 65 rokov, 21. februára 2017, nad donom Titusom vyriekol súd iný rozhodovací senát. Komisia kardinálov a biskupov, členov Kongregácie pre kauzy svätých, prerokovala kauzu mučeníctva saleziána Titusa Zemana a vyjadrila pozitívnu mienku o jeho mučeníctve. A 27. februára 2017 Svätý Otec František schválil dekrét o mučeníctve Božieho služobníka Titusa Zemana.

I komu je dnes lepšie? Tým, čo trpeli, či tým, čo ich mučili? Mučitelia síce dostávali ešte 30 rokov zvýšené dôchodky… Ale ozaj o toto ide v tomto živote?

Jozef Luscoň SDB(článok bol publikovaný v časopise Don Bosco dnes 2022/2)

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.