Účastníci kurzu Teológia pre mladých ukončili prvý ročník letnou školou

(Badín, 20. septembra 2019) – Skupina dvadsiatich mladých z celého Slovenska sa 1.-5. septembra zúčastnila letnej školy saleziánskeho kurzu Teológia pre mladých. Hlavnou témou stretnutia boli iniciačné sviatosti.

Účastníci prišli do Badína plní očakávaní, ale aj zážitkov z celého leta, takže prvý večer sa niesol v duchu družných debát. Po krátkom úvode a vovedení do témy nasledujúcich štyroch dní prišiel čas aj na prezentáciu esejí. V menších skupinách sa diskutovalo, kto ako uchopil poznanie posledného víkendu a ako sa mu ho podarilo pretaviť na papier i do života.

Pondelok začal „filozofickým okienkom“ v podaní Petra Ondreja SDB, ktorý predstavil rôzne pohľady na pojem symbol a načrel aj do symboliky v kresťanstve. Nadviazal don Maturkanič a rozvinul tému umenia ako symbolu. Rôzne obrazy, ikony a mozaiky sprevádzali celú letnú školu, no najväčší skvost čakal účastníkov v kaplnke – mozaika Marka Rupnika s výjavom ukrižovania, zdobiaca stenu za oltárom. Upútala už pri vstupe a veľmi prirodzene viedla prizerajúcich sa od úžasu nad krásou diela k rozjímaniu nad vyobrazeným výjavom. Umelecko-duchovný zážitok ešte posilnila večerná Svätá Božská liturgia plná symboliky a následný „liturgický ateliér“ pod vedením dona Stellmacha.

V nasledujúcich dvoch dňoch sa účastníci už naplno ponorili do témy troch iniciačných sviatostí a postupne sa dozvedali viac o krste, sviatosti birmovania a Eucharistii z historického, teologického i praktického hľadiska. Zamerali sa najmä na ich dôsledky v živote človeka. Centrálnou sviatosťou, objasňujúcou všetky ostatné, sa pritom ukázala práve Eucharistia.

V rámci ďalšieho liturgického ateliéru nakukli účastníci do sakristie. Oboznámili sa s týmto liturgickým priestorom, novým najmä pre ženské osadenstvo. Spoznali význam a použitie jednotlivých predmetov a nevynechali ani liturgické knihy a krátky exkurz, ako a podľa čoho sa v nich orientovať.

Voľný čas medzi prednáškami a poobedňajšiu rekreáciu mladý teológovia vypĺňali športom, spoločenskými hrami, prechádzkami po okolí a diskusiami s lektormi i medzi sebou. Mnohí využili aj jedinečnú možnosť navštíviť pamätnú izbu Jána Pavla II., v ktorej počas návštevy Badína svätý pápež oddychoval. Posledný večer čakala účastníkov spoločná grilovačka na záhrade, ktorú si vychutnali aj napriek chladnému jesennému počasiu.

Posledný deň letnej školy uzavrela prednáška o sviatosti zmierenia, svätá omša a záverečná diskusia.

„Cirkev je spoločenstvo, ktoré stojí na fascinácii Kristom,“ zaznelo počas letnej školy. Účastníci s posilneným pocitom prináležitosti k Cirkvi, fascinovaní dobrotou a veľkosťou Najsvätejšej Trojice, odišli medzi bratov a sestry. V pevnej nádeji, že Svetlo, ktoré sa ich počas týchto dní dotklo, ožiari cez nich okolitý svet.

Prihlásiť sa do ďalšieho ročníka kurzu je možné do 12.10.2019. Viac info na salezianimladym.sk.

Informovala: Lenka Kytyrová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.