Ukrajina a pápež František spomínajú na prvého saleziána sto rokov od jeho narodenia

(Ľvov, Ukrajina, 23. októbra 2014) – V kronikách saleziánov na Ukrajine bude 19. október 2014 vždy spomínaný ako deň oslavy stého výročia narodenia prvého ukrajinského saleziána, Božieho služobníka Štefana Czmila (1914-1978). Výročie si pripomenul aj pápež František, ktorý sa v mladosti poznal s biskupom Czmilom.

2014 10 23 ANS UkrajinaDôležitosť týchto osláv dokazovala aj prítomnosť apoštolského nuncia na Ukrajine, arcibiskupa Thomasa Edwarda Gullicksona a ďalších biskupov a asi 1500 veriacich katolíkov a ortodoxných. Slávnosť sa uskutočnila v meste Sudova Vyšnia (Západná Ukrajina), kde sa Boží služobník Štefan Czmil narodil a žil do roku 1932. Odtiaľ odišiel do Talianska s túžbou stať sa saleziánom a zasvätiť sa výchove mladých ľudí.

Deň spomienky začal v ortodoxnom chráme Svätej Trojice, kde bol Štefan pokrstený a pobirmovaný. Po modlitbách bol posvätený jeho bronzový reliéf. Počas omše v katolíckom kostole pripomenul biskup Pryriz osobnosť dona Czmila. Ukrajinských saleziánov zastupoval nový provinciál don Karol Maník a skupina spolubratov.

Na záver liturgie prečítali niekoľko gratulácií, vrátane listu od pápeža Františka. Vo svojom liste pápež uviedol: „Spoznal som tohto kňaza počas mojej formácie. Bol prvým ukrajinským saleziánom. Prišiel do Buenos Aires v roku 1949 a pracoval v škole Wilfrid Baron de los Santos Angeles v Ramos Mejia. Ako miništrant počas každodenného slávenia svätej omše som bol zaujatý jeho láskou k slúženiu Božskej liturgie a jeho apoštolským zápalom. Bolo to vidieť aj neskôr v jeho živote zasvätenom evanjeliu a jeho milovaným ľuďom na Ukrajine.“

Spomienka na Štefana Czmila, prvého ukrajinského saleziána, pokračovala akadémiou na jeho počesť. Rozprávala príbeh života bohatého na výchovný a pastoračný zápal a cnosti.

ANS – don Eugen Nebesiak, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.